Trợ lý luật sư Trần Thị Hậu

2018-11-21T05:29:39+00:00
tran thi hau

Trợ lý luật sư Trần Thị Hậu

Chức vụ: Giám Đốc

Học vấn:

  • Cử nhân trường Đại học Luật TP. HCM;
  • Học viên Khóa đào tạo Luật sư – Học viện Tư pháp.

Thực hiện các thủ tục hành chính như: Thành lập doanh nghiệp, Đăng ký đầu tư, Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các loại Giấy phép hoạt động khác.

Tham gia hỗ trợ tư vấn khách hàng trong các lĩnh vực: Doanh nghiệp, Lao động, Đầu tư, Thuế, Bất động sản,…

Tham gia hỗ trợ giải quyết các tranh chấp pháp lý tại Tòa án và Trọng tài thương mại.