Luật sư tập sự Nguyễn Thị Thanh Hoài

2018-11-21T05:27:16+00:00
nguyen thi thanh hoai

Nguyễn Thị Thanh Hoài

Luật sư tập sự

Học vấn:

  • Cử nhân luật_Trường đại học luật Huế;
  • Chứng chỉ Đào tạo nghề Luật sư_Học Viện Tư pháp.

Tham gia  làm việc với 1 số cơ quan Nhà nước, thực hiện các thủ tục hành chính như: Thành lập doanh nghiêp, Đăng ký đầu tư…

Tham gia tư vấn,  hỗ trợ pháp lý Doanh nghiệp, giải quyết các tranh chấp trong và ngoài tố tụng.