Doanh nghiệp

2019-02-22T10:13:50+00:00Tháng Mười 5th, 2018|Dịch vụ|

Quyền tự do kinh doanh là một quyền văn minh của nhân loại  được hiến định trong Hiến pháp Việt Nam: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm”. Quy định này thể hiện sự cởi mở và khuyến khích của Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Đây cũng là tiền đề quan trọng để thay đổi về tư duy quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh. Thực tế, hệ thống pháp luật kinh doanh của nước ta hiện nay đã có những chuyển hướng tích cực  tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Điều này thể hiện rõ nhất ở hai văn bản quan trọng là Luật doanh nghiệp  và Luật đầu tư 2014 .

Tuy nhiên chứa đựng trong các quy phạm pháp pháp luật này là những vấn đề kỹ thuật hết sức chuyên sâu như cần lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào thì thích hợp nhất với nhà đầu tư: Doanh nghiệp tư nhân hay công ty TNHH một thành viên; Công ty TNHH hay công ty Cổ phần, Công ty hợp danh; Rủi ro và thuận lợi của mỗi loại hình này. Tương tự như vậy, nhà đầu tư cũng cần được tư vấn cặn kẽ về hình thức đầu tư nào là thích hợp nhất như đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế, đầu tư theo hình thức hợp đồng công tư PPP ( Public Private Partnership) dưới dạng BOT, BT, BOO, O&M, đầu tư theo hình thức BCC …

Việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể  tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp là khác nhau, ngoài ra để đảm bảo quyền tự do của doanh nghiệp, pháp luật doanh nghiệp cũng để mở một số quy định tùy vào sự lựa chọn của doanh nghiệp. Đây cũng chính là công cụ, kỹ thuật để bảo vệ quyền của cổ đông , thành viên sở hữu  ít vốn điều lệ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động được năng động nhất mà vẫn tuân thủ pháp luật.

Tất cả những vấn đề nêu trên sẽ được Công ty Luật Sài Gòn Á Châu giải quyết  và tư vấn tận tình cho quý khách hàng  Công ty Luật Sài gòn Á Châu đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn về Doanh nghiệp và đầu tư, không chỉ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước mà còn tư vấn cho các Tổng công ty nhà nước, các nhà đầu tư nước ngoài đến từ các quốc gia như Malaysia, Korea, England, USA, France, Denmark, Singapore, Netherlands, DUBAI… và được đánh giá là đã có những tư vấn hết sức hiệu quả và ấn tượng.

Đội ngũ luật sư Công ty Luật Sài Gòn Á Châu luôn khẳng định và tự hào là “ lá chắn” của bạn và doanh nghiệp.