Tố tụng

Người Việt Nam có ngạn ngữ: “Vô phúc, đáo tụng đình”  nhằm nói đến những rắc rối, phiền phức khi phải tiến hành tham gia hoặc  phải vướng vào bất kỳ cuộc kiện tụng nào. Không chỉ tổn thất về mặt thời gian, tiền bạc, của cải, các vụ kiện còn có thể ảnh [...]

2019-02-22T09:13:55+00:00Tháng Mười 5th, 2018|Dịch vụ|

Thuế

Trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế ngày càng gay gắt, các chính sách, pháp luật về thuế thường xuyên thay đổi thì  quản trị rủi ro về thuế, tối ưu hóa chi phí thuế là một trong những mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp cần được đặc biệt quan tâm. Khi không [...]

2019-02-22T09:16:39+00:00Tháng Mười 5th, 2018|Dịch vụ|

Quyền sở hữu trí tuệ

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu ngày càng cạnh tranh khốc liệt, để tồn tại cũng như phát triển doanh nghiệp phải luôn sáng tạo và tạo dấu ấn khác biệt của mình đối với những đối thủ cạnh tranh tương tự. Khác biệt đó có thể là bí quyết, nhãn hiệu, [...]

2019-02-22T10:07:26+00:00Tháng Mười 5th, 2018|Dịch vụ|

Lao động

Lao động  là một trong những nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp. Sức mạnh của doanh nghiệp sẽ được tăng lên rất nhiều lần nếu doanh nghiệp biết cách huy động, khơi dậy khả năng sáng tạo và sức mạnh trí tuệ của tập thể người lao động nói chung và các cá [...]

2019-02-21T09:33:49+00:00Tháng Mười 5th, 2018|Dịch vụ|

Kinh doanh thương mại, tài chính, ngân hàng

Việc giao kết các hợp đồng thương mại, thực hiện thẩm định, rà soát, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, dựa trên sự phân tích hoạt động các dòng tiền thông qua hoạt động thu , chi tại ngân hàng không chỉ là công việc của các nhà tài chính, doanh [...]

2019-02-22T10:05:30+00:00Tháng Mười 5th, 2018|Dịch vụ|

Hôn nhân, gia đình, thừa kế

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng [...]

2019-02-22T10:09:54+00:00Tháng Mười 5th, 2018|Dịch vụ|

Doanh nghiệp

Quyền tự do kinh doanh là một quyền văn minh của nhân loại  được hiến định trong Hiến pháp Việt Nam: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm”. Quy định này thể hiện sự cởi mở và khuyến khích của Nhà nước đối với [...]

2019-02-22T10:13:50+00:00Tháng Mười 5th, 2018|Dịch vụ|

Đầu tư

Trong xu thế hội nhập và phát triển, Nhà nước Việt Nam đã và đang từng bước mở rộng giao thương với quốc tế bằng việc việc tham gia các hiệp định thương mại quốc tế, các tổ chức thương mại thế giới song song với việc ngày càng hoàn chỉnh hơn khung pháp [...]

2019-02-22T10:15:47+00:00Tháng Mười 5th, 2018|Dịch vụ|

Bất động sản

Pháp luật  về bất động sản ở Việt Nam khá phức tạp, bao gồm nhiều  hệ thống luật đan xen điều chỉnh như Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng… Tương ứng với từng vấn đề, từng [...]

2019-03-06T04:49:35+00:00Tháng Mười 5th, 2018|Dịch vụ|