TRỊNH THỊ MINH THỦY

2018-11-21T05:26:20+00:00
trinh thi minh thuy

TRỊNH THỊ MINH THỦY

Chức vụ: Kế toán trưởng

Email: adminminhthuy@saigon-asialaw.com

Chứng chỉ đào tạo:

  • Cử nhân Kinh tế – Đại học tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Là thành viên Hội Kế toán Việt Nam, Trịnh Thị Minh Thủy là một chuyên viên kế toán có nhiều năm kinh nghiệm, từng giữ chức vụ kế toán trưởng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong nhiều năm. Trịnh Thị Minh Thủy có nhiều kinh nghiệm, giải pháp trong công tác tổ chức kế toán, tư vấn tài chính, thuế và các vấn đề liên quan đến kỷ luật lao động trong doanh nghiệp.