Luật sư Phạm Thị Thỏa

2018-11-21T05:33:18+00:00
Pham Thi Thoa

Luật sư Phạm Thị Thỏa

Luật sư

Email: thoapham@saigon-asialaw.com

Chứng chỉ Đào tạo:

  • Cử nhân luật – Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh;
  • Chứng chỉ Lý luận dạy học đại học;
  • Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo Luật sư tại Học viện Tư Pháp (Bộ Tư Pháp).

Thành viên:

  • Liên Đoàn Luật sư Việt Nam;
  • Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh;
  • Công ty Luật Sài gòn Á Châu.

Là một Luật sư có đóng góp tích cực vào hoạt động của Công ty. Luật sư  Thoả được đánh giá là một luật sư có nhiều kinh nghiệm và vốn kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực tư vấn pháp lý trong doanh nghiệp, tư vấn đầu tư.

Luật sư Thỏa hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn như: tư vấn thành lập doanh ngiệp, thực hiện dự án đầu tư trong và ngoài nước; tư vấn và thực hiện các thủ tục xin các giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; tư vấn các nội dung trong hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý tại các công ty có quy mô lớn như GDI, Navigos Group Việt Nam, Speedy Global Việt Nam,….; soạn thảo các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có giá trị hàng tỷ đồng.

Trong lĩnh vực tố tụng, Luật sư Phạm Thị Thỏa đã từng tham gia giải quyết các tranh chấp dân sự, thương mại  có giá trị nhiều tỷ đồng với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của khách hàng tại các  cấp Tòa sơ thẩm và phúc thẩm.