Nguyễn Bùi Bá Huy

Chức vụ: Legal Assistant Nguyễn Bùi Bá Huy có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, lập và triển khai dự án đầu tư, doanh nghiệp, thương mại, thương mại quốc tế. Đào tạo: Cử nhân luật – Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ đào [...]

By |2018-10-10T01:47:09+00:00Tháng Mười 9th, 2018|Nhân sự, Trợ lý Luật sư|