Trợ lý luật sư Trần Thị Hậu

Trợ lý luật sư Trần Thị Hậu Chức vụ: Giám Đốc Học vấn: Cử nhân trường Đại học Luật TP. HCM; Học viên Khóa đào tạo Luật sư - Học viện Tư pháp. Thực hiện các thủ tục hành chính như: Thành lập doanh nghiệp, Đăng ký đầu tư, Thay đổi [...]

2018-11-21T05:29:39+00:00Tháng Mười Một 21st, 2018|Nhân sự, Trợ lý Luật sư|