Trịnh Thị Minh Thuỷ

Chức vụ: Kế toán trưởng Là thành viên Hội Kế toán Việt nam, Minh Thủy là một chuyên viên kế toán có nhiều năm kinh nghiệm, từng giữ chức vụ kế toán trưởng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong nhiều năm. Minh Thủy có nhiều kinh nghiệm, giải pháp trong công [...]

By |2018-10-09T04:03:29+00:00Tháng Mười 9th, 2018|Nhân sự|

Phạm Thị Thoả

Chức vụ: Chuyên viên pháp lý Giảng viên thỉnh giảng Khoa lý luận chính trị, Trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Cử nhân luật – Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ Lý luận dạy học đại học

By |2018-10-09T03:54:00+00:00Tháng Mười 9th, 2018|Nhân sự|

Nguyễn Bùi Bá Huy

Chức vụ: Legal Assistant Nguyễn Bùi Bá Huy có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, lập và triển khai dự án đầu tư, doanh nghiệp, thương mại, thương mại quốc tế. Đào tạo: Cử nhân luật – Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh Chứng chỉ đào [...]

By |2018-10-10T01:47:09+00:00Tháng Mười 9th, 2018|Nhân sự, Trợ lý Luật sư|

Lê Trung Vũ

Chức vụ: Chuyên viên pháp lý Lĩnh vực chuyên sâu của anh là về các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp – thương mại, lao động… Anh đã từng giữ chức vụ tư vấn đầu tư cho EVN Đồng Nai. Ngoài ra, Trung Vũ tham gia cộng tác với báo Đời Sống Và [...]

By |2018-10-10T01:46:55+00:00Tháng Mười 9th, 2018|Chuyên viên pháp lý, Nhân sự|

Nguyễn Minh Hằng

Nguyễn Minh Hằng Chức vụ: Phó Giám Đốc Chứng chỉ đào tạo: Cử nhân Luật; Tiến sĩ luật; Kinh nghiệm công tác trong hoạt động tư vấn và tranh tụng, tiến sỹ Nguyễn Minh Hằng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động nghề Luật sư, đã từng làm [...]

By |2018-10-10T01:40:39+00:00Tháng Mười 6th, 2018|Luật sư, Nhân sự|

Phạm Đình Hưng

Phạm Đình Hưng Chức vụ: Giám Đốc Chứng chỉ đào tạo: Cử nhân Luật Đại Học Luật TP.Hồ Chí Minh Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo Luật Sư tại Học Viện Tư Pháp (Bộ Tư Pháp) Chứng chỉ đào tạo về Trọng tài Thương mại Quốc tế do Trung tâm Trọng tài Singapore [...]

By |2018-10-15T05:18:50+00:00Tháng Mười 6th, 2018|Luật sư, Nhân sự|