TRỊNH THỊ MINH THỦY

TRỊNH THỊ MINH THỦY Chức vụ: Kế toán trưởng Email: adminminhthuy@saigon-asialaw.com Chứng chỉ đào tạo: Cử nhân Kinh tế - Đại học tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Là thành viên Hội Kế toán Việt Nam, Trịnh Thị Minh Thủy là một chuyên viên kế toán có nhiều năm [...]

2018-11-21T05:26:20+00:00Tháng Mười Một 21st, 2018|Kế toán, Nhân sự|

Luật sư tập sự Nguyễn Thị Thanh Hoài

Nguyễn Thị Thanh Hoài Luật sư tập sự Học vấn: Cử nhân luật_Trường đại học luật Huế; Chứng chỉ Đào tạo nghề Luật sư_Học Viện Tư pháp. Tham gia  làm việc với 1 số cơ quan Nhà nước, thực hiện các thủ tục hành chính như: Thành lập doanh nghiêp, [...]

2018-11-21T05:27:16+00:00Tháng Mười Một 21st, 2018|Nhân sự, Tập sự|

Trợ lý luật sư Trần Thị Hậu

Trợ lý luật sư Trần Thị Hậu Chức vụ: Giám Đốc Học vấn: Cử nhân trường Đại học Luật TP. HCM; Học viên Khóa đào tạo Luật sư - Học viện Tư pháp. Thực hiện các thủ tục hành chính như: Thành lập doanh nghiệp, Đăng ký đầu tư, Thay đổi [...]

2018-11-21T05:29:39+00:00Tháng Mười Một 21st, 2018|Nhân sự, Trợ lý Luật sư|

Luật sư Lê Thị Hoàng Vân

Luật sư Lê Thị Hoàng Vân Luật sư Email: van.le@saigon-asialaw.com Chứng chỉ Đào tạo: Cử nhân Luật- Trường ĐH Kinh tế - Luật - ĐH Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo Luật sư tại Học viện Tư Pháp (Bộ Tư Pháp). Thành viên: Liên Đoàn Luật [...]

2018-11-21T05:25:03+00:00Tháng Mười Một 21st, 2018|Luật sư, Nhân sự|

Luật sư NGUYỄN THỊ VIỆT TRIỀU

Luật sư NGUYỄN THỊ VIỆT TRIỀU Luật sư Trước khi hành nghề luật sư, luật sư Nguyễn Thị Việt Triều đã có thời gian công tác trong ngành tư pháp 25 năm, trong đó có nhiều năm làm thẩm phán giải quyết các vụ án tranh chấp liên quan đến [...]

2018-11-21T05:28:47+00:00Tháng Mười Một 21st, 2018|Luật sư, Nhân sự|

Tiến sĩ NGUYỄN MINH HẰNG

Tiến sĩ NGUYỄN MINH HẰNG Chức vụ: Phó giám đốc Email: minhhang@saigon-asialaw.com Chứng chỉ đào tạo: Cử nhân Luật; Phó giáo sư, Tiến sĩ. Tiến sỹ Nguyễn Minh Hằng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động nghề Luật sư, đã từng làm việc tại các văn phòng luật [...]

2018-11-21T05:31:59+00:00Tháng Mười Một 21st, 2018|Nhân sự|

Luật sư Phạm Thị Thỏa

Luật sư Phạm Thị Thỏa Luật sư Email: thoapham@saigon-asialaw.com Chứng chỉ Đào tạo: Cử nhân luật – Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh; Chứng chỉ Lý luận dạy học đại học; Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo Luật sư tại Học viện Tư Pháp (Bộ Tư Pháp). Thành viên: Liên Đoàn [...]

2018-11-21T05:33:18+00:00Tháng Mười 9th, 2018|Luật sư, Nhân sự|

Luật sư Lê Trung Vũ

Luật sư Lê Trung Vũ Luật sư Email: trungvu@saigon-asialaw.com Chứng chỉ đào tạo: Cử nhân Luật - Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh; Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo Luật sư tại Học viện Tư Pháp (Bộ Tư Pháp). Là một trong những luật sư được đánh giá cao [...]

2018-11-21T05:34:15+00:00Tháng Mười 9th, 2018|Luật sư, Nhân sự|

Luật sư Phạm Đình Hưng

Phạm Đình Hưng Chức vụ: Giám Đốc Chứng chỉ đào tạo: Cử nhân Luật Đại Học Luật TP.Hồ Chí Minh Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo Luật Sư tại Học Viện Tư Pháp (Bộ Tư Pháp) Chứng chỉ đào tạo về Trọng tài Thương mại Quốc tế do Trung tâm Trọng tài Singapore [...]

2018-11-21T05:35:13+00:00Tháng Mười 6th, 2018|Luật sư, Nhân sự|