Luật sư tập sự Nguyễn Thị Thanh Hoài

Nguyễn Thị Thanh Hoài Luật sư tập sự Học vấn: Cử nhân luật_Trường đại học luật Huế; Chứng chỉ Đào tạo nghề Luật sư_Học Viện Tư pháp. Tham gia  làm việc với 1 số cơ quan Nhà nước, thực hiện các thủ tục hành chính như: Thành lập doanh nghiêp, [...]

2018-11-21T05:27:16+00:00Tháng Mười Một 21st, 2018|Nhân sự, Tập sự|