TRỊNH THỊ MINH THỦY

TRỊNH THỊ MINH THỦY Chức vụ: Kế toán trưởng Email: adminminhthuy@saigon-asialaw.com Chứng chỉ đào tạo: Cử nhân Kinh tế - Đại học tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Là thành viên Hội Kế toán Việt Nam, Trịnh Thị Minh Thủy là một chuyên viên kế toán có nhiều năm [...]

2018-11-21T05:26:20+00:00Tháng Mười Một 21st, 2018|Kế toán, Nhân sự|