THUẬN TÌNH LY HÔN: KHÔNG CÒN THỦ TỤC MỞ PHIÊN HỌP

2019-03-05T09:37:04+00:00Tháng Ba 5th, 2019|Khoa học pháp lý|

Bộ luật Tố tụng dân sự (TTDS) 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011 không quy định riêng thủ tục giải quyết “yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn”(gọi tắt là “thuận tình ly hôn”). Do đó, thực tiễn tố tụng, các thẩm phán áp dụng thủ tục việc dân sự để giải quyết.

Tuy nhiên, theo Bộ luật TTDS 2015 thì thủ tục giải quyết yêu cầu công nhận “thuận tình ly hôn” được quy định thành một chương riêng. Thủ tục này có một số điểm mới đáng ghi nhận.

Về hòa giải để vợ chồng đoàn tụ:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 397 Bộ luật TTDS 2015 thì: “Thẩm phán phải tiến hành hòa giải để vợ chồng đoàn tụ; giải thích về quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha, mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình, về trách nhiệm cấp dưỡng và các vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình”.

Như vậy, Bộ luật TTDS 2015 bắt buộc phải hòa giải đối với trường hợp “thuận tình ky hôn”.

Tuy nhiên, đối với Bộ luật TTDS 2004 thì không có quy định về thủ tục hòa giải đối với trường hợp “thuận tình ly hôn”. Trong khi đó, pháp luật về hôn nhân và gia đình thì quy định Tòa án phải tiến hành hòa giải đối với trường hợp “thuận tình ly hôn”. Chính sự không thống nhất này mà thực tiễn tố tụng, có thẩm phán thì tiến hành hòa giải, có thẩm phán thì không hòa giải mà giải quyết theo thủ tục việc dân sự (theo nguyên tắc “không có tranh chấp thì không hòa giải”).

Bỏ thủ tục mở phiên họp giải quyết việc dân sự:

Theo Bộ luật TTDS 2004 thì sau khi hòa giải đoàn tụ không thành, và hai bên thật sự tự nguyện ly hôn, thỏa thuận được các vấn đề nuôi con, tài sản chung thì Tòa án phải ra quyết định mở phiên họp và gửi hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp nghiên cứu và tham gia phiên họp. Trên cơ sở kết quả tại phiên họp, Tòa án ra quyết định giải quyết việc dân sự.

Theo thực tiễn tố tụng, để giải quyết “thuận tình ly hôn” được nhanh chóng, không phải mở phiên họp, nhiều thẩm phán hướng dẫn đương sự làm đơn khởi kiện ly hôn để thụ lý theo thủ tục vụ án. Sau đó mời hai bên lên hòa giải và ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự.

Tuy nhiên, đối với Bộ luật TTDS 2015 thì thủ tục mở phiên họp giải quyết việc dân sự không còn nữa. Theo khoản 4, Điều 397 Bộ luật TTDS 2015 thì: Trường hợp hòa giải đoàn tụ không thành, và hai bên thỏa thuận được các vấn đề nuôi con, tài sản chung, thì Thẩm phán ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự…

Như vậy, đối với trường hợp “thuận tình ly hôn”, theo Bộ luật TTDS 2015, có lẽ các thẩm phán, luật sư sẽ không còn hướng dẫn đương sự “lách” luật để giải quyết cho nhanh theo cách khởi kiện vụ án ly hôn.

Luật sư Đoàn Khắc Độ