Luật sư Lê Trung Vũ

2018-11-21T05:34:15+00:00
Le_Trung_Vu

Luật sư Lê Trung Vũ

Luật sư

Email: trungvu@saigon-asialaw.com

Chứng chỉ đào tạo:

  • Cử nhân Luật – Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh;
  • Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo Luật sư tại Học viện Tư Pháp (Bộ Tư Pháp).

Là một trong những luật sư được đánh giá cao và giữ vai trò quan trọng trong Công ty Luât Sài Gòn Á Châu. Sau nhiều năm làm việc tại Công ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu, Luật sư Trung Vũ đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm và thực hiện thành công nhiều hợp đồng tư vấn cho các công ty lớn, tập đoàn đa quốc gia.

Luật sư Trung Vũ hoạt động chủ yếu và chuyên sâu trong các lĩnh vực tư vấn pháp lý liên quan đến doanh nghiệp; hỗ trợ rất nhiều khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các lĩnh vực như: tư vấn thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam, cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành doanh nghiệp; tư vấn về lao động, thuế, xuất nhập khẩu và hải quan. Luật sư Trung Vũ đã từng tư vấn cho nhiều doanh nghiệp như: Pegas Việt Nam, Thiên Thai – Mũi Né, Grant Thornton, Bluescope Steel Việt Nam, Thyssenkrupp Việt Nam…..

Luật sư Trung Vũ đã và đang là luật sư và là đại diện được ủy quyền của nhiều khách hàng trong và ngoài nước tham gia vào các vụ việc tranh tụng tại Tòa án, Trọng tài tại Việt Nam.