Luật sư Lê Thị Hoàng Vân

Luật sư Lê Thị Hoàng Vân Luật sư Email: van.le@saigon-asialaw.com Chứng chỉ Đào tạo: Cử nhân Luật- Trường ĐH Kinh tế - Luật - ĐH Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo Luật sư tại Học viện Tư Pháp (Bộ Tư Pháp). Thành viên: Liên Đoàn Luật [...]

2018-11-21T05:25:03+00:00Tháng Mười Một 21st, 2018|Luật sư, Nhân sự|

Luật sư NGUYỄN THỊ VIỆT TRIỀU

Luật sư NGUYỄN THỊ VIỆT TRIỀU Luật sư Trước khi hành nghề luật sư, luật sư Nguyễn Thị Việt Triều đã có thời gian công tác trong ngành tư pháp 25 năm, trong đó có nhiều năm làm thẩm phán giải quyết các vụ án tranh chấp liên quan đến [...]

2018-11-21T05:28:47+00:00Tháng Mười Một 21st, 2018|Luật sư, Nhân sự|

Luật sư Phạm Thị Thỏa

Luật sư Phạm Thị Thỏa Luật sư Email: thoapham@saigon-asialaw.com Chứng chỉ Đào tạo: Cử nhân luật – Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh; Chứng chỉ Lý luận dạy học đại học; Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo Luật sư tại Học viện Tư Pháp (Bộ Tư Pháp). Thành viên: Liên Đoàn [...]

2018-11-21T05:33:18+00:00Tháng Mười 9th, 2018|Luật sư, Nhân sự|

Luật sư Lê Trung Vũ

Luật sư Lê Trung Vũ Luật sư Email: trungvu@saigon-asialaw.com Chứng chỉ đào tạo: Cử nhân Luật - Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh; Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo Luật sư tại Học viện Tư Pháp (Bộ Tư Pháp). Là một trong những luật sư được đánh giá cao [...]

2018-11-21T05:34:15+00:00Tháng Mười 9th, 2018|Luật sư, Nhân sự|

Luật sư Phạm Đình Hưng

Phạm Đình Hưng Chức vụ: Giám Đốc Chứng chỉ đào tạo: Cử nhân Luật Đại Học Luật TP.Hồ Chí Minh Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo Luật Sư tại Học Viện Tư Pháp (Bộ Tư Pháp) Chứng chỉ đào tạo về Trọng tài Thương mại Quốc tế do Trung tâm Trọng tài Singapore [...]

2018-11-21T05:35:13+00:00Tháng Mười 6th, 2018|Luật sư, Nhân sự|