BÀ VỢ NÀO ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ

Ngày 15 tháng 8 năm 2011, Báo Pháp luật online có bài viết Phản ánh "Bà vợ nào được hưởng thừa kế?" Trước năm 2005, ông C. mất, gia đình ông đã vướng vào một vụ kiện đòi chia di sản của ông để lại. Sự việc càng phức tạp hơn bởi khoảng năm 1950 [...]

By |2018-10-09T04:15:50+00:00Tháng Chín 29th, 2018|Khoa học pháp lý|